Kościół Kielecki w liczbach Drukuj
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 12 grudnia 2020 13:32

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał najnowsze dane dotyczące religijności Polaków. Zebrane w tabelkach liczby i procenty dotyczą roku 2019, a więc czasu sprzed pandemii koronawirusa.

W diecezji kieleckiej działają 304 parafie w tym 11 prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży wynosi 704 (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.), z czego 564 posługuje duszpastersko w parafiach. Pod względem liczby inkardynowanych kapłanów diecezja kielecka plasuje się na jedenastym miejscu w Polsce (liczba diecezji w Polsce wynosi 44).

W diecezji kieleckiej w 2019 roku udzielono 8192 chrzty, co stanowi nieco mniejszy wynik w stosunku do roku wcześniejszego. Z kolei w porównaniu do 2018 roku bardzo mocno wzrosła liczba osób, które przyjęły sakrament bierzmowania (o ponad 3000 osób więcej). Co do zawieranych małżeństw tutaj odnotowano spadek - było ich w 2019 r. o 145 mniej.

Jeśli chodzi o wskaźnik dominicantes (odsetek katolików uczęszczających w niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych), w Kościele Kieleckim wyniósł on 39,8 proc. i jest wyższy od średniej krajowej wynoszącej 36,9 proc. Dla porównania na przeciwległych biegunach znajduje się diecezja tarnowska (70,8 proc.) i archidiecezja szczecińsko-kamieńska (23,3 proc.)

Z kolei wskaźnik communicantes (odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby wiernych) w diecezji kieleckiej wyniósł 18,7 proc., przy średniej krajowej liczącej 16,7%.

19 proc. wszystkich parafii na terenie diecezji kieleckiej w 2019 r. publikowało treści w formie papierowej (gazetki parafialne). Stawia to nas poniżej średniej krajowej, która w Polsce wynosi 31 proc.

Jeśli chodzi o treści elektroniczne, na naszym terenie publikuje je prawie 50,6 proc. parafii (średnia krajowa 72,7). 42,6 proc. parafii posiada stronę internetową.

W roku szkolnym 2019/2020 odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych (łącznie) w diecezji kieleckiej wyniósł 93,3 proc. (średnia w kraju to 87,6 proc.).

xmhas

>> Przeczytaj cały raport